Vereniging

Voorzitter: Raymond Berkelmans email

Secretaris: Erna Sanders email

Penningmeester : Miranda Hamstra email

Bank: NL41 ABNA 0535 7983 34 tnv Miranda Hamstra.

 

Huishoudelijk regelement

Statuten Smooth Collie Friends

Fokreglement

Aanmeldingsformulier

Geef het nieuws via de mail door.